Případné vady na zboží oznámte buď telefonicky, nebo emailem.

Zboží, které chcete reklamovat, doručte na adresu sídla společnosti, tedy:

Profesionální systémy s.r.o.

Komorní 15

Český Těšín, 737 01

Vytiskněte a vyplňte reklamační formulář z našich stránek a zašlete jej spolu s reklamovaným zbožím.

 

Reklamace se nevztahují na případy, kdy se jedná o:

 • výměnu či doplnění dílu spotřebního charakteru, pokud není dále uvedeno jinak,

 • produkty, ze kterých byla odstraněna sériová čísla,

 • závady, které nastávají jako přirozený důsledek běžného používání a opotřebení,

 • závady, způsobené provozováním produktu mimo provozní parametry uvedené v příručce/návodu (včetně spálených obrazovek monitorů, nesprávných vstupních napájení, přetěžování, překročení doporučeného zatížení, provozování zařízení původně určených pro 110 v (USA) v síti 220 v (EU) ať již prostřednictvím externích transformátorů či jiných modifikací, apod.),

 • závady způsobené neodborným zásahem,

 • chyby/poruchy způsobené virem,

 • poškození v důsledku nesprávného zacházení, nedbalosti, nehody, poškození ohněm nebo vodou, poruchy elektrického proudu, přepravy prováděné zákazníkem nebo jiné příčiny mimo kontrolu společnosti HP,

 • závady při použití dílů či spotřebního materiálu jiných než HP, dále opravou a/nebo modifikací osobami jinými než osobami autorizovanými společností HP,

 • softwarový produkt, včetně předinstalovaného software na produktu (výjimky ohledně softwarových produktů HP jsou případně definovány v Softwarových licenčních podmínkách HP dodaných se SW produktem, případně v článku 14.),

 • závady, způsobené použitím softwaru, příslušenstvím, médii, náplněmi, spotřebními díly, neschválenými HP a/nebo jinými díly, které nejsou určeny k použití v daném produktu,

 • produkt na místě u zákazníka, kde podmínky představují bezpečnostní nebo zdravotní riziko,

 • obnovení uživatelského nastavení,

 • závady vzniklé během přepravy.

 

Pokud je zboží po rozbalení poškozené, je nutné co nejdříve, nejpozději však do 3 pracovních dnů, kontaktovat přepravní společnost.

 

Na vyřízení reklamace je lhůta 30 dní.

 

Reklamační formulář si můžete stáhnout na odkazu níže:

Reklamační formulář